AVG

 Stal de Groene Meer, gevestigd aan Meer en geerweg 5 2266HW in Stompwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.staldegroenemeer.nl Meer en geerweg 5 2266HW Stompwijk 0715802109

Cathy Olsthoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Stal de Groene Meer. Zij is te bereiken via c.olsthoorn@kpnplanet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stal de Groene Meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via c.olsthoorn@kpnplanet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stal de Groene Meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stal de Groene Meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stal de Groene Meer) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stal de Groene Meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van persoonsgegevens: 1 jaar na beëindigen stalling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stal de Groene Meer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stal de Groene Meer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stal de Groene Meer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cooki...

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

1 Google Analytics

Google Analytics is een dienst voor webanalyse van Google, Inc. (‘Google’), om Stal de Groene Meer inzicht te geven in hoe onze websites worden gebruikt. Informatie over uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres, kan aan Google worden doorgegeven en op hun servers worden opgeslagen. We gebruiken deze informatie om rapporten te maken die ons helpen de website te verbeteren. Via de cookies verzamelen we anonieme informatie. Voorbeelden zijn: het aantal bezoekers van de website, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen, en de pagina's binnen onze website die zij hebben bezocht.

NAME PURPOSE EXPIRES
_utma Deze cookie geeft aan of u onze website eerder heeft bezocht, zodat we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers nieuw zijn op www.staldegroenemeer.nl of op een bepaalde pagina. 2 jaar na laatste instelling/update
_utmb Dit werkt samen met _utmc om te berekenen hoeveel tijd u gemiddeld doorbrengt op www.atradius.nl. 30 minuten na laatste instelling/update
_utmc Dit werk samen met _utmb om te berekenen wanneer u uw browser afsluit. wanneer u uw browser afsluit
_utmt Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 10 minuten
_utmv Wordt gebruikt om maatwerkvariabelen op bezoekersniveau op te slaan. De cookie wordt aangemaakt als een ontwikkelaar de _setCustomVar-methode gebruikt met een maatwerkvariabele op bezoekersniveau. Deze cookie werd ook gebruikt bij de inmiddels afgeschafte _setVar-methode. De cookie wordt steeds bijgewerkt als er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd. 2 jaar na laatste instelling/update
_utmz Geeft ons informatie over hoe u op www.staldegroenemeer.nl bent gekomen (bijvoorbeeld vanaf een andere website of zoekmachine). 6 maanden na instelling/update
_utmt_rollupTracker Wordt gebruikt om meerdere domeinen van Atradius-websites bij te houden. 30 minuten na laatste instelling/update
_utmt_oldTracker Wordt gebruikt om oude trackercode te verwijderen. 30 minuten na laatste instelling/update
_ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar na laatste instelling/update
_gat Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 10 minuten na laatste instelling/update

Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

2 YouTube videos

YouTube wordt door de website gebruikt voor het opslaan en weergeven van videocontent. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden. 

NAME Purpose Expires
PREF Deze cookie slaat uw voorkeuren en overige informatie op, met name de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u wilt weergeven op uw pagina en of u al dan niet Google’s SafeSearch-filter wilt inschakelen. 10 jaar na instelling/update
VISITOR_INFO1_LIVE Een door YouTube ingestelde cookie die uw bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe of de oude speler-interface krijgt. Na 365 dagen
use_hitbox De use_hitbox-cookie verhoogt de ‘views’-teller op de YouTube-video. Aan het einde van een sessie
YSC Deze cookie wordt door de videoservice van YouTube ingesteld op pagina's met embedded YouTube-video's. Aan het einde van een sessie

Meer informatie: google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Andere algemene links naar externe websites

Bezoekers hebben de mogelijkheid naar verschillende externe websites te gaan waarop Stal de Groene Meer aanwezig is. Wanneer de bezoeker de keuze maakt de inhoud van deze websites te bekijken, wordt hij of zij van de Stal de Groene Meer-website naar de andere site geleid. Tijdens het bezoek aan deze sites kunnen diverse cookies worden gebruikt. Stal de Groene Meer is niet verantwoordelijk voor het gebruik van welke cookies dan ook als de bezoeker de website van Stal de Groene Meer heeft verlaten.


Facebook -  https://www.facebook.com/privacy/explanation 
YouTube  - https://support.google.com/youtube/answer/2801895Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stal de Groene Meer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar c.olsthoorn@kpnplanet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stal de Groene Meer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stal de Groene Meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via c.olsthoorn@kpnplanet.nl